Дисципліни і види семестрового контролю знань в осінньому семестрі 2019/2020 н.р.

УвагаПрактичні заняття з Фізвиховання проводяться для студентів всіх спеціальностей за денною формою навчання з 1 по 7 семестр включно!

Використовуйте пошук - пошук можна проводити за будь-яким фрагментом назви групи, дисципліни і т.і.
1) зайдіть до потрібних витягів з робочих навчальних планів; 2) перейдіть на сторінку "Поиск"; 3)  введіть номер групи; 4) Після цього натисніть кнопку "Сохранить настройки". 

Изолированные группы: Все участники

        
 

Напрям
Група
 Дисципліна

Напрям / спеціальність Група Дисципліни
Кафедра АМ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Архітектура та містобудування # Спеціалізація # АБС-16,АБС-16ді
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)зал; 0280
2Фізичне вихованнязал; 0280
3Архітектурне проектуванняк.пр; зал; 0560
4Історія архітектури та містобудуванняісп; 2800
5Рисунок, живопис, скульптурак.рб; зал; 0560
6Інженерне обладнання будівель і спорудк.рб; ісп; 28280
 
Кафедра АМ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Архітектура та містобудування # Спеціалізація # АБС-17
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)ісп; 0140
2Іноземна мова (за професійним спрямуванням)зал; 0280
3Психологія ділового спілкуваннязал; 1470
4Історія архітектури та містобудуванняісп; 2800
5Рисунок, живопис, скульптурак.рб; зал; 0560
6Архітектурне проектуванняк.пр; зал; 0560
 
Кафедра АМ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Архітектура та містобудування # Спеціалізація # АБС-18д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 14140
2Іноземна мова (за професійним спрямуванням)зал; 0280
3Архітектурне проектуванняк.пр; зал; 0560
4Історія архітектури та містобудуванняісп; 2800
5Рисунок, живопис, скульптурак.рб; зал; 0560
6Композиціяк.рб; ісп; 28280
7Будівельні конструкціїк.пр; ісп; 28280
8Архітектурна графіказал; 0280
 
Кафедра АМ # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Архітектура та містобудування # Спеціалізація # АБС-19д
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Історія України і української культуриісп; 14140
2Іноземна мовазал; 0280
3Збереження життя та здоров'я людини (БЖД, ООП, Екологія, Цивільний захист)зал; 28140
4Архітектурне проектуваннязал; 0560
5Курсовий проект №1 з архітектурного проектуванняк.пр; 000
6Історія архітектури та містобудуванняісп; 2800
7Комп’ютерне моделюваннязал; 14280
8Нарисна геометріяісп; 14280
9Рисунок, живопис, скульптуразал; 0560
10Курсова робота №1 з рисунку, живопису, скульптурик.рб; 000
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація Міське будівництво та господарство # МБГ-16ді,МБГ-16д,МБГ-17дс
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Іноземна мовазал; 0280
2Фізичне вихованнязал; 0280
3Основи та фундаменти к.пр; ісп; 42280
4Міський транспорт, вулиці та дорогик.рб; ісп; 42280
5Бетонознавствоісп; 281428
6Утримання міської забудовизал; 28280
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь магістр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація Міське будівництво та господарство # МБГ-16дмі,МБГ-18дм
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Ресурсозберегаючі технологіі у містобудуванні. Енергореновація будівельісп; 28140
2Сучасні методи організації будівництва міської транспортної інфраструктуризал; 28140
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація Міське будівництво та господарство # МБГ-17д,МБГ-18дс
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)ісп; 0140
2Іноземна мовазал; 0280
3Психологія делового спілкуваннязал; 1470
4Будівельні конструкції к.рб; ісп; 42280
5Планування та благоустрій міст к.пр; ісп; 42420
6Управління багатоквартирним будинком зал; 28420
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація # МБГ-17з,ПЦБ-17з
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)інд.з.; ісп; 020
2Іноземна мовазал; 040
3Будвельні конструкціїк.рб; ісп; 860
4Планування та благоустрій міст к.пр; ісп; 860
5Управління багатоквартирним будинкомінд.з.; зал; 620
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація # МБГ-18д,МБГ-19дc,ПЦБ-19дc
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)зал; 14140
2Іноземна мовазал; 0280
3Фізикаісп; 141414
4Теоретична механікаісп; 14140
5Будівельне матеріалознавствоісп; 281428
6Міський моніторінг та менеджментзал; 14140
7Інженерна інфраструктура містісп; 28280
8Механізація будівельного виробництва та міського господарстваісп; 28140
 
Кафедра БУПП # Освітній ступінь бакалавр # Напрям # Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія # Спеціалізація # МБГ-18з
№ Назва дисциплінФорми контролюЛКПЗЛБ
1Українська мова (за професійним спрямуванням)інд.з.; зал; 220
2Іноземна моваінд.з.; зал; 040
3Фізикаінд.з.; ісп; 222
4Теоретична механікаінд.з.; ісп; 220
5Будівельне матеріалознавствоінд.з.; ісп; 422
6Міський моніторінг та менеджментінд.з.; зал; 220
7Інженерна інфраструктура містінд.з.; ісп; 440
8Механізація будівельного виробницт-ва та міського господарстваінд.з.; ісп; 420