Тематический план

  • Общее

    Соловйов О.В.

    СОЛОВЙОВ Олег Володимирович
    доктор психологічних наук, професор

    У лекції розкривається питання про функціонування інформації в нейронних мережах мозку людини за допомогою психічних явищ. Пояснюється, чому мозок, як орган накопичення, зберігання, інтеграції та реалізації інтегрованої інформації в поведінці людини, був еволюційно сформований саме в якості органу, що усуває дефіцит інформації в умовах ймовірнісного, череватого невизначеністю і новизною середовища. У лекції використовується схема, де на "стрілі фізичного часу" описується реалізований нейронними мережами мозку процес збереження досвіду і його інтеграція в ході формування суб'єктивних (психічних) моделей майбутніх взаємодії людини з його об'єктивним середовищем (в тому числі і в першу чергу соціального).