Тематический план

 • Общее

  Хандій Олена Олексіївна

  • посада – доцент;
  • науковий ступінь         – кандидат економічних наук
  • вчене звання – доцент
  • стаж роботи – 18 років;
  • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – національний та регіональні ринки праці України, людський та соціальний капітал, гідна праця та продуктивна зайнятість, управління персоналом та соціально-трудові відносини, самоорганізація персоналу;
  • публікації (загальна кількість) – 88;
  • контактна інформація – e-mail: alyona.khandiy@gmail.com, тел. 0973756882