Тематический план

  • Общее

    Костирко Л. А.

    Костирко Л.А., доктор економічних наук за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит», професор кафедри «Фінанси», завідуюча кафедрою фінансів і банківської справи СНУ ім. В. Даля, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва

    Аудіолекція з презентацією на тему «Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту», що входить до курсу «Фінансовий менеджмент»