011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи). Магістр

014.03 Середня освіта. Історія. Магістр

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології). Магістр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Документознавство та інформаційна діяльність. Магістр

032 Історія та археологія. Магістр

033 Філософія. Магістр

035.01 Філологія (українська мова та література). Магістр

051Економіка. Економіка підприємства.Магістр

052 Політологія. Магістр

053 Психологія. Магістр

053 Психологія. Практична психологія. Магістр

054 Соціологія. Магістр

061 Журналістика. Магістр

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит.Магістр

071 Облік і оподаткування. Оподаткування. Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Банківська справа. Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит. Магістр

073 Менеджмент. Магістр

073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). Магістр

073 Менеджмент. Управління соціальним закладом. Магістр

075 Маркетинг. Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.Економіка та організація бізнесу.Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.Управління персоналом та економіка праці.Магістр

081 Право. Магістр

101 Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища. Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали. Магістр

122 Комп’ютерні науки. Магістр

123 Комп’ютерна інженерія. Магістр

131 Прикладна механіка. Магістр

132 Матеріалознавство. Магістр

133 Галузеве машинобудування. Магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електричні машини і апарати. Магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Магістр 2019

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання. Магістр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Магістр

161 Хімічні технології та інженерія. Хімічні технології неорганічних речовин. Магістр

161 Хімічні технології та інженерія. Хімічні технології органічних речовин. Магістр

161 Хімічні технології та інженерія. Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів. Магістр

161 Хімічні технології та інженерія. Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів. Магістр

171 Електроніка. Магістр

172 Телекомунікації та радіотехніка. Магістр

182 Технології легкої промисловості. Магістр

184 Гірництво. Магістр

192 Будівництво та цивільна інженерія. Магістр

227 Фізична терапія, ерготерапія. Магістр

231 Соціальна робота. Магістр

232 Соціальне забезпечення. Управління соціальним закладом. Магістр

242 Туризм. Магістр

273 Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті. Магістр (ОПП -2016)

273 Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті. Магістр (ОПП -2020)

273 Залізничний транспорт. Локомотиви та локомотивне господарство. Магістр

274 Автомобільний транспорт. Логістика автомобільного транспорту.Магістр

274 Автомобільний транспорт. Магістр

275 Транспортні технології.Транспортні системи.Магістр

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Магістр (ОПП - 2016)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). Магістр (ОПП - 2016)

275.03 Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті. Магістр (ОПП - 2020)

275.05 Транспортні технології (на промисловому транспорті). Магістр

281 Публічне управління та адміністрування. Магістр

292 Міжнародні економічні відносини. Магістр