014.01 Середня освіта(українська мова і література). Бакалавр

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології). Бакалавр

015.11 Професійна освіта (машинобудування). Бакалавр

015.17 Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості). Бакалавр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Документознавство та інформаційна діяльність. Бакалавр

032 Історія та археологія. Бакалавр

033 Філософія. Бакалавр

034 Культурологія. Бакалавр

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). Бакалавр

051 Економіка. Бакалавр

052 Політологія. Бакалавр

053 Психологія (Практична психологія).Бакалавр

053 Психологія. Бакалавр

054 Соціологія. Бакалавр

061 Журналістика. Бакалавр

071 Облік і оподаткування. Бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Бакалавр

073 Менеджмент. Бакалавр.

075 Маркетинг. Бакалавр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Бакалавр

081 Право. Бакалавр

101 Екологія. Бакалавр_

121 Інженерія програмного забезпечення. Бакалавр

122 Комп’ютерні науки. Бакалавр

123 Комп’ютерна інженерія. Бакалавр

124 Системний аналіз. Бакалавр

125 Кібербезпека. Бакалавр

126 Інформаційні системи та технології. Бакалавр

131 Прикладна механіка. Бакалавр

133 Галузеве машинобудування. Бакалавр

133 Галузеве машинобудування. Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. Бакалавр

133 Галузеве машинобудування.ПТМ.Бакалавр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Бакалавр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Бакалавр

161 Хімічні технології та інженерія. Бакалавр

171 Електроніка. Бакалавр

172 Телекомунікації та радіотехніка. Бакалавр

182 Технології легкої промисловості. Бакалавр

184 Гірництво. Бакалавр

191 Архітектура та містобудування. Бакалавр

192 Будівництво та цивільна інженерія. Бакалавр

227 Фізична терапія, ерготерапія. Бакалавр

231 Соціальна робота. Бакалавр

232 Соціальне забезпечення. Бакалавр

241 Готельно-ресторанна справа. Бакалавр

242 Туризм. Бакалавр

273 Залізничний транспорт. Бакалавр

274 Автомобільний транспорт. Бакалавр

275 Транспортні технології (за видами). Бакалавр

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)..Бакалавр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Бакалавр

292 Міжнародні економічні відносини. Бакалавр